Novus Design

Digital Affärsutveckling

"En noga planerad strategi är helt avgörande för att lyckas i digitala medier"

Marcus Åkesson, grundare Novus Design AB

Vårt erbjudande

Att snabbt förstå kundens behov är A och O, trender ändras snabbt och med en bättre förståelse för hur kunden är rustad inför förändring kan vi gemensamt jobba för att lyckas tillsammans.

 

Vi har ett väl utarbetat system för att snabbt få en förståelse om hur ni som företag opererar. Behovsanalys, köpresa, kundkvalité, segmentering och utvecklingspotential är alla delar i detta system som vi använder för att få maximal utväxling, eller för er – ROI(Return Of Investment.)

Vad ni kan förvänta er

Självklart så handlar det om speciella önskemål och alla företag har olika målbilder men det vi aktivt jobbar med och ser som en självklarhet i vårt digitala arbete är:

  • SEO ranking
  • Sökordsoptimering
  • Strukturerad köpresa
  • Optimerad hemsida som återspeglar företagets erbjudande
  • Löpande drift och underhåll av ovan nämnda punkter

Detta är några av de viktigaste punkterna för att man skall lyckas digitalt. Vi vill understryka att kontinuitet är ett ständigt återkommande mantra hos oss. För att lyckas över tid måste man hela tiden visa sig attraktiv på marknaden.

0
Sökningar varje dag i Sverige!
0 %
Är Google sökningar
0 %
av alla sökresultat är organiska

Kontakta oss idag

Vi pratar gärna om era speciella önskemål.